Tập huấn kỹ năng viết tin, bài, quản trị Trang thông tin điện tử cấp xã, nộp hồ sơ trực tuyến năm 2022

Sáng ngày 01/11/2022, UBND huyện Na Rì tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng viết tin, bài, quản trị Trang thông tin điện tử cấp xã, nộp hồ sơ trực tuyến năm 2022.

Dự buổi tập huấn có đồng chí Lương Thanh Luyện Huyện ủy viên, Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện. Tham gia tập huấn có hơn 130 học viên là lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Hội cựu chiến binh, Hội nông dân, công chức Văn hóa thông tin, Văn phòng thống kê, cán bộ phụ trách hệ thống truyền thanh các xã, thị trấn.

Trong thời gian tập huấn, các học viên được trang bị kiến thức của 3 chuyên đề gồm: Tổng quan về chuyển đổi số; Định hướng tuyên truyền các nội dung về phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương; kỹ năng viết tin bài, khai thác tư liệu, xây dựng kết cấu một chương trình phát thanh địa phương; kỹ năng phát thanh viên; Hướng dẫn sử dụng và quản trị Trang thông tin điện tử xã, thị trấn; hướng dẫn quy định chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản; hướng dẫn tạo tài khoản dịch vụ công quốc gia, nộp hồ sơ trực tuyến, ký liên thông kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm iOffice.

Qua tập huấn nhằm nâng cao kỹ năng viết tin bài cho cán bộ, công chức và cán bộ phụ trách Đài truyền thanh của các xã, thị trấn, đáp ứng yêu cầu thông tin tuyên truyền tại địa phương. Từ đó, tăng cường tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền cấp xã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân và đảm bảo an ninh, quốc phòng ở cơ sở. Đồng thời, đảm bảo thực hiện đầy đủ các  tiêu  chí về Trang thông tin điện tử và hệ thống truyền thanh cơ sở, nâng cao tỷ lệ phát sinh hồ sơ dịch vụ công trực tuyến, số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn../.

    Diệu Thu

Bài trướcBan Kinh tế – Xã hội HĐND huyện khảo sát trước Kỳ họp thư Bảy (Kỳ họp chuyên đề) tại các xã Dương Sơn, Cư Lễ và Văn Minh
Bài tiếp theoThường trực Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức thuộc đối tượng 3