Tập huấn hỗ trợ hoàn thiện nhãn mác sản phẩm tham gia chương trình OCOP

           Tại buổi tập huấn, các chủ cơ sở HTX, Tổ hợp tác được ông Nguyễn Công Trí – Công ty cổ phần công nghệ Xác Thực Số ở Hà Nội trực tiếp tư vấn, hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện nhãn mác, bao bì sản phẩm của cơ sở mình để tham gia chương trình OCOP.

          Qua buổi tập huấn nhằm hoàn thiện thương hiệu sản phẩm của các HTX, Tổ hợp tác trên địa bàn huyện, làm tiền đề hoàn thiện sản phẩm tham gia chương trình OCOP. Năm 2019, huyện Na Rì có 26 sản phẩm tham gia Đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm”. Hiện nay, các HTX, Tổ hợp tác đã được Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; lấy mẫu sản phẩm đi phân tích; hoàn thiện các hợp đồng cam kết, mua bán sản phẩm và hướng dẫn viết câu chuyện sản phẩm../.