Tập huấn công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028

Để chuẩn bị tốt cho công tác tổ chức Đại hội Công đoàn các cơ sở, tiến tới Đại hội VIII Công đoàn huyện Na Rì nhiệm kỳ 2023-2028, ngày 10/11/2022, Liên đoàn Lao động huyện tổ chức Hội nghị tập huấn công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở, nhiệm kỳ 2023-2028 cho cán bộ Công đoàn khối các cơ quan huyện và khối xã, thị trấn.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện quán triệt một số nội dung quan trọng như: Kế hoạch số 09/KH-LĐLĐ ngày 23/6/2022 của LĐLĐ huyện về tổ chức Đại hội Công đoàn cấp cơ sở tiến tới Đại hội VIII công đoàn huyện Na Rì nhiệm kỳ 2023-2028; Hướng dẫn số 05/HD-LĐLĐ ngày 24/10/2022 của LĐLĐ huyện Na Rì về một số nội dung công tác nhân sự Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn huyện Na Rì lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028. Đồng thời, tại hội nghị đã Hướng dẫn một số nội dung công tác tài chính công đoàn cơ sở theo Quyết định số 4290/QĐ-TLĐ ngày 01/3/2022 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy định thu, chi, quản lý tài chính, tài sản tại công đoàn cơ sở.

Trước đó, Liên đoàn Lao động huyện đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở, nhiệm kỳ 2023-2028 cho cán bộ Công đoàn khối trường học trên địa bàn huyện.

Theo kế hoạch, Đại hội Công đoàn cấp cơ sở được tổ chức và hoàn thành trước ngày 10/4/2023.Thông qua Hội nghị tập huấn nhằm giúp các cán bộ Công đoàn nắm rõ quy trình cũng như cách thức tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở theo đúng quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam./.

 Diệu Thu

Bài trướcĐại biểu HĐND tỉnh (Đơn vị bầu cử số 12) tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh tại xã Liêm Thủy
Bài tiếp theoBan pháp chế HĐND huyện giám sát việc thực hiện các tiêu chí xây dựng thôn nông thôn mới tại xã Văn Vũ và xã Dương Sơn