Tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản

Ngày 05/11/2019, Ủy ban nhân dân huyện Na Rì ban hành Văn bản số 1745/UBND-VP về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản, tại văn bản đã giao cho các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện (chi tiết tại đây)

Bài trướcHướng dẫn đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống quản lý văn bản và điều hành của cơ quan, tổ chức nhà nước.
Bài tiếp theoQuyết định về việc thu hồi Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ đô thị