Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai

Ngày 15/8/2019, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Văn bản số 1307/UBND-TNMT về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, tại văn bản đã giao các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện (chi tiết tại đây)

Bài trướcĐề cương tuyền truyền kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng tỉnh Bắc Kạn
Bài tiếp theoNa Rì ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật năm 2019