Quyết định về việc thu hồi Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ đô thị

Quyết định về việc thu hồi Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ đô thị (Chi tiết tại đây)

Bài trướcTăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản
Bài tiếp theoVăn bản về việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến