Quyết định về việc thành lập chốt kiểm dịch y tế liên ngành phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Na Rì (đợt 2)

Quyết định về việc thành lập chốt kiểm dịch y tế liên ngành phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Na Rì (đợt 2) chi tiết tại đây

Bài trướcHội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện Nghị quyết số 26 của BCH Trung ương Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
Bài tiếp theoKế hoạch truyền thông về giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Na Rì