Quyết định về việc thành lập các chốt kiểm dịch y tế liên ngành phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Quyết định về việc thành lập các chốt kiểm dịch y tế liên ngành phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (chi tiết tại đây)

Bài trướcVăn bản về việc tạm đình chỉ một số loại hình kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn huyện Na Rì để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Bài tiếp theoVăn bản về việc thực hiện Thông báo số 143/TB-VPCP ngày 04/4/2020 của Văn phòng Chính phủ về phòng, chống Covid-19