Quyết định về việc tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”, “Đơn vị tiên tiến” “Lao động tiên tiên”, “Chiến sĩ tiên tiên” cho các tập thể, cá nhân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2019

Quyết định về việc tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”, “Đơn vị tiên tiến” “Lao động tiên tiên”, “Chiến sĩ tiên tiên” cho các tập thể, cá nhân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2019 (Chi tiết tại đây)

Bài trướcThông báo Kết luận cuộc họp Thường trực UBND huyện về công tác tổ chức, quản lý và sử dụng công chức, viên chức theo thẩm quyền
Bài tiếp theoQuyết định về việc tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018