Quyết định về việc tạm giao kế hoạch trồng rừng tỉnh Bắc Kạn năm 2015

 

 

          Ngày 20/8/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 1391/QĐ-UBND về việc tạm giao kế hoạch trồng rừng tỉnh Bắc Kạn năm 2015.

          Tại Quyết định giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã căn cứ Kế hoạch tam giao chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân liên quan chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để đảm bảo triển khai thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch trồng rừng năm 2015.

          Xem chi tiết tại đây ./.

 

Bài trướcQuyết định thực hiện chế độ mai táng phí đối với Bà Trương Thi Eng, thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ
Bài tiếp theoQuyết định ban hành quy định quy trình thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế và cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn