Quyết định về việc phê duyệt Điều lệ thi đấu các môn thể thao tại Đại hội Thể dục thể thao các cấp tỉnh Bắc Kạn lần thứ IV năm 2013

Tên văn bản Quyết định về việc phê duyệt Điều lệ thi đấu các môn thể thao tại Đại hội Thể dục thể thao các cấp tỉnh Bắc Kạn lần thứ IV năm 2013
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Bắc Kạn
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 18/10/2012
Số hiệu 1929/QĐ-UBNDBK
Người ký Triệu Đức Lân – Phó CT UBND tỉnh BK
Số hiệu văn bản sao 1929/QĐ-UBND-SL
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 18/12/2012
Người ký văn bản sao Phan Thị Xuyến – Phó CT UBND huyện
Nơi nhận VP HĐND-UBND huyện; Các phòng ban trực thuộc; Các xã, thị trấn
Tệp đính kèm Tải về