Quyết định về việc khen thưởng đột xuất lập thành tích xuất sắc trong công tác khám phá án

Quyết định về việc khen thưởng đột xuất lập thành tích xuất sắc trong công tác khám phá án (Chi tiết tại đây)