Quyết định về việc khen thưởng cho các tập thể, hộ gia đình có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2018

Quyết định về việc khen thưởng cho các tập thể, hộ gia đình có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2018 (chi tiết tại đây)

Bài trướcQuyết định về việc khen thưởng cho các tập thể UBND xã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu đạt tiêu chuẩn xã, thị trấn phù hợp với trẻ em giai đoạn 2016 – 2018
Bài tiếp theoCác văn bản tuyên truyền lần 2 tháng 2 năm 2019