Quyết định về việc khen thưởng cho các hộ gia đình nông dân có thành tích xuất sắc trong phong trào “nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi” năm 2017

Quyết định về việc khen thưởng cho các hộ gia đình nông dân có thành tích xuất sắc trong phong trào “nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi” năm 2017 (Chi tiết tại đây)

Bài trướcQuyết định về việc khen thưởng cho tập thể có thành tích xuất sắc đạt tiêu chuẩn xã, thị trấn phù hợp với trẻ em giai đoạn 2015 – 2017
Bài tiếp theoNăm 2018 Na Rì tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền cải cách hành chính