Quyết định về việc khen thưởng cho các hộ gia đình nông dân có thành tích xuất sắc trong phong trào “nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi” năm 2017

Quyết định về việc khen thưởng cho các hộ gia đình nông dân có thành tích xuất sắc trong phong trào “nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi” năm 2017 (Chi tiết tại đây)