Quyết định về việc điều chỉnh kế hoạch nguồn vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách sự nghiệp năm 2013

 

          Ngày 22/8/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 1406/QĐ-UBND về việc điều chỉnh kế hoạch nguồn vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách sự nghiệp năm 2013.

          Tại Quyết định giao các chủ đầu tư có trách nhiệm quản lý, sử dụng và thanh quyết toán vốn đầu tư được điều chỉnh theo đúng quy định hiện hành.

          Xem chi tiết tại đây ./.

Bài trướcQuyết định ban hành quy định quy trình thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế và cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Bài tiếp theoBáo cáo việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện các quy định của Pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ