Quyết định về việc công nhận các Đề tài sáng kiến trong công tác của các cá nhân công chức, viên chức thuộc các cơ quan đơn vị huyện Na Rì năm 2018

Quyết định về việc công nhận các Đề tài sáng kiến trong công tác của các cá nhân công chức, viên chức thuộc các cơ quan đơn vị huyện Na Rì năm 2018 (Chi tiết tại đây)

Bài trướcBáo cáo tình hình phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2018; nhiệm vụ giải pháp chủ yếu năm 2019
Bài tiếp theoUỷ ban nhân dân huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng11, phương hướng nhiệm vụ tháng 12 năm 2018