Quyết định về việc công bố danh sách những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Na Rì, khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Quyết định về việc công bố danh sách những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Na Rì, khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 (Tải về)

Bài trướcKế hoạch công tác giáo dục, quốc phòng và an ninh năm 2016
Bài tiếp theoKế hoạch thanh tra, kiểm tra liên ngành trong “Tháng hành động vì an toàn vệ sinh thực phẩm” năm 2016