Quyết định về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện ban hành hết hiệu lực thi hành kỳ hệ thống hóa 2014 – 2018

Quyết định về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện ban hành hết hiệu lực thi hành kỳ hệ thống hóa 2014 – 2018 (chi tiết tại đây)

Bài trướcKế hoạch truyền thông về công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019
Bài tiếp theoQuyết định về việc ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019