Quyết định về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2020 huyện Na Rì

Quyết định về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2020 huyện Na Rì (chi tiết tại đây)

Bài trướcCông bố Quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Chuyên trách các Ban Hội đồng nhân dân huyện
Bài tiếp theoNa Rì có 02 Y, Bác sỹ tham gia phòng chống dịch Covid-19 đợt 2 tại Thành phố Hồ Chí Minh