Quyết định về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, các xã, thị trấn thuộc phạm vi quản lý của huyện Na Rì

Quyết định về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, các xã, thị trấn thuộc phạm vi quản lý của huyện Na Rì (chi tiết tại đâybiểu kèm theo

Bài trướcHội nghị trực tuyến Tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp
Bài tiếp theoChương trình phát thanh ngày 26 tháng 02 năm 2021