Quyết định về việc ban hành Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2016 (từ ngày 01/6/2016 đến ngày 30/6/2016)

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2016 (từ ngày 01/6/2016 đến ngày 30/6/2016) (Tải về)

Bài trướcKế hoạch thanh tra, kiểm tra liên ngành trong “Tháng hành động vì an toàn vệ sinh thực phẩm” năm 2016
Bài tiếp theoKế hoạch phòng, chống bệnh dịch do vi rút zika