Quyết định về việc ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019

Quyết định về việc ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019 (Chi tiết tại đây)

Bài trướcQuyết định về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện ban hành hết hiệu lực thi hành kỳ hệ thống hóa 2014 – 2018
Bài tiếp theoCác văn bản tuyên truyền lần 1 tháng 2 năm 2019