Quyết định về hình thức cấp phát, quyết toán kinh phí hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở.

Ngày 02/6/2014 Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 881/QĐ-UBND về hình thức cấp phát, quyết toán kinh phí hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở (Tải về)

Bài trướcBáo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 21/2010/NQ-HĐND ngày 19/11/2010 của HĐND tỉnh Bắc Kạn
Bài tiếp theoBáo cáo xử lý tài sản trong khu mỏ Tốc Lù, xã Kim Hỷ, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn