Quyết định thành lập Đảng bộ xã Văn Vũ thuộc Đảng bộ huyện Na Rì; chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng bộ xã Văn Vũ, nhiệm kỳ 2015-2020

Quyết định thành lập Đảng bộ xã Văn Vũ thuộc Đảng bộ huyện Na Rì; chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng bộ xã Văn Vũ, nhiệm kỳ 2015-2020 (chi tiết tại đây)

Bài trướcQuyết định thành lập Đảng bộ xã Sơn Thành thuộc Đảng bộ huyện Na Rì; chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng bộ xã Sơn Thành, nhiệm kỳ 2015-2020
Bài tiếp theoQuyết định thành lập Đảng bộ thị trấn Yến Lạc thuộc Đảng bộ huyện Na Rì; chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng bộ thị trấn Yến Lạc, nhiệm kỳ 2015-2020