Quyết định thành lập Đảng bộ xã Trần Phú thuộc Đảng bộ huyện Na Rì; chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng bộ xã Trần Phú, nhiệm kỳ 2015-2020

Quyết định thành lập Đảng bộ xã Trần Phú thuộc Đảng bộ huyện Na Rì; chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng bộ xã Trần Phú, nhiệm kỳ 2015-2020 (chi tiết tại đây)

Bài trướcQuyết định thành lập Đảng bộ xã Văn Lang thuộc Đảng bộ huyện Na Rì; chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Ban Thường vụ Đảng ủy, chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng bộ xã Văn Lang, nhiệm kỳ 2015-2020
Bài tiếp theoQuyết định thành lập Đảng bộ xã Cường Lợi thuộc Đảng bộ huyện Na Rì; chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng bộ xã Cường Lợi, nhiệm kỳ 2015-2020