Quyết định thành lập Đảng bộ xã Sơn Thành thuộc Đảng bộ huyện Na Rì; chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng bộ xã Sơn Thành, nhiệm kỳ 2015-2020

Quyết định thành lập Đảng bộ xã Sơn Thành thuộc Đảng bộ huyện Na Rì; chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng bộ xã Sơn Thành, nhiệm kỳ 2015-2020 (chi tiết tại đây)

Bài trướcThông báo danh mục văn bản điện tử không gửi kèm bản giấy của UBND huyện Na Rì
Bài tiếp theoQuyết định thành lập Đảng bộ xã Văn Vũ thuộc Đảng bộ huyện Na Rì; chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng bộ xã Văn Vũ, nhiệm kỳ 2015-2020