Quyết định phê duyệt Kế hoạch ngăn chặn, khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Quyết định phê duyệt Kế hoạch ngăn chặn, khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (Chi tiết tại đây)

Bài trướcThông báo phân công nhiệm vụ các thành viên UBND huyện Na Rì khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 phụ trách các lĩnh vực công việc, các cơ quan, đơn vị và địa bàn xã, thị trấn
Bài tiếp theoCông điện khẩn về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu phi