Quyết định phê duyệt chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2014

 

          Ngày 05/8/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 1295/QĐ-UBND về việc phê duyệt chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

          Tại Quyết định phê duyệt chuyển mục đích sử dụng 58.548,36m2 đất trồng lúa tại 18 địa điểm sang mục đích đất ở tại nông thôn, đất giao thông, đất công trình năng lượng, đất tôn giáo tín ngưỡng, đất thủy lợi, đất chợ, đất nghĩa trang, nghĩa địa, đất cơ sở giáo dục và đào tạo để thực hiện 18 dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2014 đã được HĐND tỉnh Bắc Kạn (khóa VIII, kỳ họp thứ 8) thông qua và ban hành tại Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND ngày 18/7/2014.

                    Xem chi tiết Quyết định tại đây ./.

Bài trướcKế hoạch tổ chức thăm, động viên quân nhân dự bị hạng 2 huấn luyện tại Trung đoàn 750 năm 2014
Bài tiếp theoKế hoạch thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện Na Rì