Quyết định ban hành quy định quy trình thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế và cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

 

          Ngày 20/8/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 15/QĐ-UBND quy định quy trình thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế và cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

          Tại Quyết định giao Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các quy định được phê duyệt tại Quyết định này.

          Xem chi tiết tại đây ./.

 

Bài trướcQuyết định về việc tạm giao kế hoạch trồng rừng tỉnh Bắc Kạn năm 2015
Bài tiếp theoQuyết định về việc điều chỉnh kế hoạch nguồn vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách sự nghiệp năm 2013