Quyết định ban hành kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019

Quyết định ban hành kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019 (Chi tiết tại đây)

Bài trướcQuyết định ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019
Bài tiếp theoKế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019