Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm” tỉnh Bắc Kạn (OCOP-BK) năm 2018

           Nhằm tuyên truyền về Đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm” tỉnh Bắc Kạn (OCOP-BK) đến tất cả các cấp, các ngành và nhân dân hiểu, biết về Đề án để tích cực tham gia thực hiện góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp nhằm phát triển kinh tế khu vực nông thôn, nâng cao thu nhập đời sống cho nhân dân.

          Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 331/QĐ-UBND ngày 02/3/2018 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm” tỉnh Bắc Kạn (OCOP-BK) năm 2018.

          Để triển khai thực hiện, tại kế hoạch đã phân công trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức thực hiện./.

Bài trướcKế hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2018-2025
Bài tiếp theoKế hoạch tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2018