Phương án quản lý sinh vật gây hại trên một số cây trồng chính vụ xuân năm 2018

                   Để chủ động quản lý sinh vật gây hại, bảo vệ an toàn cho sản xuất, đảm bảo năng xuất, sản lượng, nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu kế hoạch sản xuất nông nghiệp vụ xuân 2018 . Ủy ban nhân dân huyện Na Rì xây dựng phương án quản lý sinh vật gây hại trên một số cây trồng chính vụ xuân năm 2018 (tải về tại đây).

          Để triển khai thực hiện, đã phân công trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc tổ chức thực hiện./.

Bài trướcPhương án phòng, chống hạn vụ Đồng – Xuân năm 2017 – 2018 huyện Na Rì
Bài tiếp theoThông báo Kết luận phiên họp UBND huyện đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2018