Phương án phòng, chống hạn vụ Đồng – Xuân năm 2017 – 2018 huyện Na Rì

                  Để chủ động trong công tác chỉ đạo sản xuất và đối phó hạn hán, đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất vụ Đông – Xuân năm 2017 – 2018 trên địa bàn huyện. Ủy ban nhân dân huyện Na Rì xây dựng phương án phòng, chống hạn vụ Đồng – Xuân năm 2017 – 2018 (tải về tại đây).

          Để triển khai thực hiện, đã phân công trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc tổ chức thực hiện./.

Bài trướcQuyết định về việc khen thưởng đột xuất cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2018
Bài tiếp theoPhương án quản lý sinh vật gây hại trên một số cây trồng chính vụ xuân năm 2018