Phụ nữ Kim Lư chung sức xây dựng nông thôn mới

           Kim Lư là một trong hai xã của huyện Na Rì được lựa chọn làm xã điểm trong xây dựng nông thôn mới. Với tinh thần đó, Hội LHPN xã cùng các cấp chính quyền đã tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế; huy động sức mạnh của toàn thể cán bộ, hội viên, phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới. Trong các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, hai tiêu chí: không đói nghèo và tiêu chí về môi trường đã được Hội LHPN xã Kim Lư chú trọng thực hiện và triển khai thành hành động cụ thể. 

 

          Để thực hiện tiêu chí về môi trường, Hội LHPN xã đã chủ động xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, gắn các tiêu chí xây dựng nông thôn mới với các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ trọng tâm của Hội. Đồng thời, các cấp hội cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới gắn với cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”. Nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực đã được triển khai để hướng dẫn hội viên phụ nữ và bà con trong xã thực hiện như: dọn dẹp, sắp xếp, vệ sinh nhà cửa gọn gàng, sạch đẹp, vệ sinh đường làng ngõ xóm, khơi thông cống rãnh, trồng hàng rào xanh, xây nhà tiêu hợp vệ sinh, làm lò đốt rác, xử lý rác hàng ngày đúng nơi đúng chỗ, tham gia làm đường giao thông nông thôn… Đến nay, các hoạt động này đã trở thành nền nếp, thói quen của chị em trong chi Hội, tạo môi trường cảnh quan sạch, đẹp cho trong từng hộ gia đình và môi trường xung quanh.  

          Chị Hoàng Thị Hiên – Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Kim Lư cho biết: “Hội phụ nữ cấp xã luôn thực hiện theo kế hoạch của Hội LHPN huyện đề ra. Hội PN xã luôn xây dựng kế hoạch để chị em các chi hội hiểu được chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và gắn với chương trình “5 không, 3 sạch”, Hội PN luôn luôn đi vào nền nếp. Hàng tháng luôn tổ chức cho chị em để lao động đường làng, ngõ xóm xanh-sạch-đẹp. Có các chi hội điển hình, đó là chi hội Đồng Tâm và Bản Cháng và Chi hội Nà Đon, các chi hội này đã gắn với đoạn đường phụ nữ tự quản và thực hiện theo kế hoạch đề ra, các chị luôn chăm sóc các đoạn đường hoa. Chị em luôn hưởng ứng và giúp đỡ cho công cuộc xây dựng NTM của xã Kim Lư, để giúp xã Kim Lư đạt xã nâng cao nông thôn mới…”

 

          Hội LHPN xã đã gắn nội dung tiêu chí “không đói nghèo” với thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững thông qua các phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, “Phụ nữ làm kinh tế giỏi”. Các cấp Hội cũng chủ động phối hợp với các cơ quan, ban ngành chức năng tổ chức các lớp tập huấn kiến thức chuyển giao khoa học kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi cho các hội viên phụ nữ; giới thiệu những cách làm hay, những mô hình kinh tế điển hình để chị em đến học tập kinh nghiệm. Việc khai thác và quản lý các nguồn vốn vay hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế thông qua hoạt động huy động nguồn vốn xoay vòng tại chỗ, nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội cho hội viên vay phát triển kinh tế cũng được Hội Phụ nữ đẩy mạnh. Nhờ đó, số phụ nữ làm kinh tế giỏi tăng lên hàng năm, số hộ hội viên nghèo giảm dần. Tại xã đã xuất hiện nhiều mô hình điển hình phụ nữ làm kinh tế giỏi có thu nhập trên 100 triệu đồng/năm như: mô hình dịch vụ ăn uống của chị  Phan Thị Lá, hội viên chi hội Hát Luông; mô hình trồng rau sạch và chăn nuôi của chị Lý Thị Nhung; mô hình vườn ao chuồng của chị Trương Thị Thoa ở chi hội Bản Cháng, mô hình trồng cây ăn quả của chị Nông Thị Luyến ở chi hội Lủng Cào; mô hình nuôi vịt thịt và nấm cấy của chị Hoàng Thị Thắm, thôn Đồng Tâm… Đây là những tấm gương để chị em nghèo đến học hỏi kinh nghiệm, tìm hướng đi thoát nghèo cho gia đình.

          Nỗ lực triển khai hiệu quả các hoạt động bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp; chung sức xây dựng phát triển kinh tế, giảm tỷ lệ hộ đói nghèo tại địa phương, Hội LHPN xã Kim Lư đã góp phần hoàn thành các tiêu chí Nông thôn mới nâng cao của xã nhà…/.