Phát huy vai trò của cấp ủy, chính quyền các cấp, tổ chức chính trị – xã hội quản lý tốt nguồn vốn tín dụng chính sách

Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị – xã hội  huyện Na Rì luôn đồng hành cùng Ngân hàng Chính sách Xã hội trong hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện, nhằm đưa các chương trình tín dụng chính sách xã hội ngày càng sâu rộng trong đời sống người dân.

Thời gian qua, được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, sự hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền địa phương, Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị – xã hội tập trung nguồn lực, đẩy mạnh thực hiện các chương trình tín dụng cho người nghèo và các đối tượng chính sách xã hội, góp phần phát triển kinh tế – xã hội, thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới.

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong 20 năm triển khai

 chính sách tín dụng ưu đãi theo Nghị định 78 của Chính phủ được nhận

giấy khen của Tổng giám đốc Ngân hàng CSXH Việt Nam

Đặc thù của Ngân hàng CSXH là có sự hoạt động tích cực, hiệu quả của mạng lưới tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV), là cánh tay nối dài để truyền tải các nguồn vốn tín dụng chính sách đến với nhân dân bằng con đường ngắn nhất. Từ năm 2003 đến nay, chị Lê Thị Hải Yến là Tổ trưởng Tổ TK&VV, những ngày đầu chỉ có 6 Tổ viên. Với sự hoạt động nhiệt tình,  tích cực, trong 20 năm qua trong Tổ TK&VV Nà Đon không có nợ xấu.

Chị Lê Thị Hải Yến – Tổ trưởng Tổ TK&VV thôn Nà Đon, xã Kim Lư chia sẻ: “Tổ TK&VV thôn Nà Đon tổ chức sinh hoạt tổ theo đúng quy định, thường xuyên triển khai tuyên truyền các chương trình cho vay đến các tổ viên, nắm bắt nhu cầu vay vốn, họp xét cho vay, hướng dẫn, hoàn thiện hồ sơ. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích, trả nợ, trả lãi, tham gia gửi tiền tiết kiệm theo đúng quy ước của tổ. Báo cáo kịp thời cho tổ chưc hội, UBND xã về các khó khăn vướng mắc, hàng tháng tham gia giao dịch với NHCSXH đầy đủ”.

Các chương trình cho vay của Ngân hàng CSXH đều được tổ chức thực hiện kịp thời, đúng quy định. Tiền vốn vay được giao trực tiếp cho người thụ hưởng tại điểm giao dịch xã trước sự chứng kiến của các tổ chức chính trị – xã hội, chính quyền và nhân dân, bảo đảm nguyên tắc công khai và dân chủ và minh bạch và đúng đối tượng thụ hưởng. Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố là đầu mối quan trọng, là đại diện cấp chính quyền cơ sở trong việc quản lý và triển khai, giám sát hoạt động tín dụng chính sách, là cầu nối giữa người dân và chính quyền địa phương.

Chị Bùi Thị Hằng – Tổ trưởng Tổ nhân dân Cốc Cooc, thị trấn Yến Lạc cho biết: “Với trách nhiệm là Trưởng thôn, bản thân cá nhân tôi tham gia chứng kiến đầy đủ các cuộc họp xét cho vay của Tổ TK&VV, có ý kiến quán triệt các hộ gia đình sử dụng vốn vay đúng mục đích xin vay, phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh của hộ gia đình, trả nợ, lãi, tham gia tiền gửi tiết kiệm của tổ theo quy định. Tham gia vào công tác quản lý nguồn vốn vay tín dụng chính sách theo quy định.”

Với phương thức uỷ thác cho vay qua các tổ chức chính trị – xã hội, các Tổ TK&VV tại tất cả các thôn, tổ nhân dân là phương thức cho vay thể hiện tính ưu việt riêng có của Ngân hàng CSXH. Do đó có sự phối hợp chặt chẽ của 4 tổ chức CT- XH cấp huyện, 68 tổ chức hội cấp xã, 222 Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố; 245 Tổ TK&VV tại khắp các thôn, bản trong toàn huyện. Đây chính là những cánh tay nối dài đang hàng ngày sát cánh cùng NHCSXH trong trong triển khai tín dụng chính sách theo Nghị định số 78/2002 của Chính phủ trên địa bàn huyện. Đến nay, dư nợ ủy thác cho vay qua 04 tổ chức chính trị – xã hội hơn 353 tỷ đồng, chiếm hơn 99% tổng dư nợ cho vay của Ngân hàng CSXH.

Nói về hoạt động phối hợp ủy thác giữa tổ chức Hội với Ngân hàng CSXH, đồng chí Đàm Văn Đá – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Na Rì cho biết: “Thực hiện công tác uỷ thác cho vay với NHCSXH, tổ chức Hội Cựu chiến binh huyện hiện nay đang quản lý 77.164 triệu đồng, có 1.277 hộ vay còn dư nợ ở 55 tổ TK&VV tại 17 xã, thị trấn. Thông qua nguồn vốn tín dụng chính sách các tổ chức chính trị xã hội đã có thêm công cụ để tập hợp lực lượng hội viên, đoàn viên, nâng cao tính gắn kết, có thêm điều kiện để tuyên truyền, hướng dẫn để người dân biết cách sử dụng nguồn vốn đầu tư vào sản xuất, kinh doanh, tạo thu nhập ổn định, cải thiện và nâng cao đời sống… gắn bó mật thiết thêm các hoạt động của hội đoàn thể với hội viên. Bên cạnh đó hàng năm Huyện hội cũng tập trung thực hiện công tác tập huấn, hướng dẫn cho Tổ chức hội cấp xã, Tổ trưởng tổ TK&VV về cách quản lý nguồn vốn uỷ thác, theo dõi dư nợ, kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn của các hội viên. Thường xuyên quán triệt các chỉ đạo của Hội cấp trên, văn bản hướng dẫn của NHCSXH…. để  chất lương hoạt động uỷ thác của Hội ngày càng tốt hơn.”

Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện đã đặt điểm giao dịch tại 100% các xã, thị trấn trong huyện. Các điểm giao dịch cấp xã được tổ chức giao dịch vào ngày cố định hàng tháng và là nơi Ngân hàng, các tổ chức Hội, chính quyền địa phương và nhân dân cùng thực hiện quyền và nghĩa vụ trong thực hiện các chương trình vay vốn tại địa phương. Đây chính là mô hình đặc thù, sáng tạo riêng có của NHCSXH, giúp chuyển tải vốn tín dụng chính sách kịp thời, hiệu quả đến đúng đối tượng thụ hưởng có sự giám sát của chính quyền địa phương.

Ông Nông Văn Cảnh – Chủ tịch UBND xã Trần Phú, huyện Na Rì cho biết: “Xã cũng đã bố trí địa điểm giao dịch cho Ngân hàng CSXH  hoạt động thuận tiện, an toàn, hiệu quả, phục vụ tốt nhu cầu vay vốn, trả nợ của nhân dân; tạo điều kiện để nhân dân tiếp cận đầy đủ các chương trình cho vay của Ngân hàng CSXH để phục vụ việc sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Đồng thời, chỉ đạo sát sao các tổ chức chính trị xã hội nhận uỷ thác thường xuyên kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay của hội viên, người dân; nắm bắt các khó khăn vướng mắc để kịp thời tháo gỡ ngay tại cơ sở. Nên nhiều năm nay xã không có nợ xấu, nợ quá hạn, nợ xâm tiêu, chiếm dụng.”

Sau 20 năm hoạt động, đến nay Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện đã triển khai cho vay được 17 chương trình cho vay đến khắp các thôn, bản trên địa bàn huyện, tăng 15 chương trình cho vay mới so với năm 2003. Dư nợ tăng trưởng bình quân hàng năm trên 18 tỷ đồng/năm, tỷ lệ tăng trưởng bình quân năm đạt  hơn 23%. Dư nợ tập chung chủ yếu ở lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn chiếm trên 93%. Dư nợ tại vùng khó khăn trên 270 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 76%/ tổng dư nợ.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của UBND huyện, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện, UBND các xã, thị trấn, tổ chức hội các cấp đã vào cuộc cùng với Ngân hàng CSXH trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, từ khâu chỉ đạo bình xét, xác nhận đối tượng thụ hưởng đến khâu quản lý, nâng cao chất lượng tín dụng và coi chính sách tín dụng ưu đãi là một trong những công cụ quan trọng của Đảng, Nhà nước trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo, an sinh xã hội tại cơ sở.

Ông Nông Quang Kế – Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện Na Rì cho biết: “Kể từ khi có Nghi định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã làm thay đổi cơ bản bộ mặt nông thôn, đặc biệt là với 1 huyện miền núi còn nhiều khó khăn như chúng ta. Thông qua nguồn vốn tín dụng chính sách 100% các đối tượng chính sách, các hộ gia đình trên địa bàn huyện nếu có nhu cầu, đủ điều kiện thì đều có chương trình cho vay đáp ứng nhu cầu vay vốn sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, xuất khẩu lao động, trang trải chi phí cho học sinh , sinh viên, nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp….đều được đáp ứng, phục vụ. Hàng năm, nguồn vốn được giao đến các Thôn, Tổ nhân dân; được các Tổ TK&VV, Tổ chức Hội nhận uỷ thác, Trưởng thôn bình xét công khai, dân chủ, đúng đối tượng thụ hưởng. Việc giao dịch cố định hàng tháng của Ngân hàng CSXH tại tất cả các xã, thị trấn đã tiết giảm chi phí, thời gian đi lại của người dân; cho vay thu nợ, thu lãi, thu tiền gửi tiết kiệm có sư giám sát của Hội, đoàn thể, UBND, Ban giảm nghèo xã công khai, minh bạch tạo niềm tin tuyệt đối của người dân đối với cấp uỷ, chính quyền trong việc triển khai các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện để hoạt động tín dụng chính sách xã hội thông qua Ngân hàng CSXH phát huy vai trò, hiệu quả của nguồn vốn tín dụng chính sách trong việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững tại địa  phương”.

Với sự chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở, sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức chính trị, xã hội và sự nỗ lực của tập thể cán bộ, nhân viên Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Na Rì cùng mạng lưới tổ tiết kiệm và vay vốn, nguồn vốn tín dụng chính sách đã được chuyển tải kịp thời đến đúng đối tượng thụ hưởng, góp phần tích cực vào việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới ở địa phương./.

 Diệu Thu

Bài trướcVăn bản về việc tăng cường các hoạt động chuyển đổi số trên địa bàn huyện
Bài tiếp theoHội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Bắc Kạn kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật, công tác thi hành pháp luật tại huyện Na Rì