Nội dung tuyên truyền lần 2 tháng 4 năm 2018

Các nội dung tuyên truyền theo Công văn số 380/STTTT-TTBCXB ngày 17/4/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn (Tại đây)

Bài trướcNội dung tuyên truyền lần 1 tháng 4 năm 2018
Bài tiếp theoNội dung tuyên truyền lần 1 tháng 5 năm 2018