Nội dung tuyên truyền lần 2 tháng 3 năm 2018

Các văn bản tuyên truyền theo Công văn số 280/STTTT-TTBCXB ngày 21 tháng 3 năm 2018 (Tại đây)

Bài trướcQuyết định ban hành phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Na Rì năm 2018
Bài tiếp theoQuyết định về việc khen thưởng đột xuất cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2018