Nội dung tuyên truyền lần 2 tháng 11 năm 2018

Nội dung tuyên truyền lần 2 tháng 11 năm 2018 (Chi tiết tại đây)

Bài trướcNội dung tuyên truyền lần 2 tháng 10 năm 2018
Bài tiếp theoBáo cáo tình hình phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2018; nhiệm vụ giải pháp chủ yếu năm 2019