Nội dung tuyên truyền lần 1 tháng 4 năm 2018

các nội dung tuyên truyền theo Công văn số 325/STTTT-TTBCXB ngày 02/4/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn (Tại đây)

Bài trướcThông báo Kết luận phiên họp UBND huyện đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2018
Bài tiếp theoNội dung tuyên truyền lần 2 tháng 4 năm 2018