Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Na Rì

Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Na Rì (chi tiết tại đây)

Bài trướcNghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách địa phương cấp huyện điều hành (lần 3)
Bài tiếp theoNgày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc Khu dân cư Nà Vạng, xã Đổng Xá