Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn cốn ngân sách địa phương cấp huyện điều hành (lần 1)

Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn cốn ngân sách địa phương cấp huyện điều hành (lần 1) (chi tiết tại đây)

Bài trướcHuyện ủy tổ chức hội nghị triển khai công tác xây dựng Đảng, hoạt động MTTQ và các đoàn thể 3 tháng cuối năm 2022
Bài tiếp theoNghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách địa phương cấp huyện điều hành (lần 2)