Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách địa phương cấp huyện điều hành (lần 3)

Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách địa phương cấp huyện điều hành (lần 3) (chi tiết tại đây)

Bài trướcKhu dân cư Bản Bia tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc
Bài tiếp theoNghị quyết về việc thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Na Rì