Nghị quyết về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Na Rì khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

Nghị quyết về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Na Rì khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 (chi tiết tại đây)

Bài trướcVăn bản về việc cung cấp các nội dung tuyên truyền về bảo đảm an toàn cho trẻ em trong đại dịch Covid-19
Bài tiếp theoNa Rì rà soát thông kê các đối tượng tiêm Vắc xin phòng chống Covid-19