Nghị quyết về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022

Nghị quyết về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 (chi tiết tại đây)

Bài trướcNghị quyết về việc thông qua phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025
Bài tiếp theoKỳ họp thứ sáu (Kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện khóa XX