Nghị quyết ban hành quy định mức thu, miễm, giảm ; thu nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Bài trướcUBND huyện Na Rì chỉ đạo tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ quản lý, bảo đảm an toàn thực phẩm trong thời gian tới
Bài tiếp theoNa Rì: Ghép cụm dân cư hình thành mới vào tổ nhân dân hiện có trên địa bàn thị trấn Yến Lạc