Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện triển khai nhiệm vụ năm 2021

Theo Báo cáo của Ngân hàng CSXH huyện Na Rì cho thấy, năm 2020, với sự phối hợp chặt chẽ của cấp ủy, chính quyền địa phương, các hội, đoàn thể nhận ủy thác, Ngân hàng CSXH huyện Na Rì đã tập trung triển khai nhiều công việc trọng tâm, đạt hiệu quả thiết thực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nguồn vốn cho vay được giải ngân kịp thời đến đối tượng thụ hưởng, tạo điều kiện cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách sản xuất kinh doanh, cải thiện cuộc sống, góp phần phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương. Tổng nguồn vốn thực hiện trong năm đạt trên 318 tỷ đồng, tăng gần 13 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2019, tốc độ tăng trưởng đạt 4,2%. Nguồn vốn huy động tại địa phương đạt hơn 27 tỷ đồng, tăng hơn 4,8 tỷ đồng so với đầu năm…

 

          Trong năm, nguồn vốn tín dụng chủ yếu tập trung giải ngân cho vay các chương trình như: Cho vay hộ nghèo gần 27 tỷ đồng với 585 lượt hộ vay; hộ cận nghèo trên 14 tỷ đồng với 245 lượt hộ vay; hộ mới thoát nghèo gần 5 tỷ đồng  với 76 hộ vay; hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn trên 30 tỷ đồng với 679 hộ vay; cho vay vệ sinh môi trường trên 8,8 tỷ đồng với 462 hộ vay; cho đồng bào dân tộc thiểu số vay theo QĐ 855 trên 6,6 tỷ đồng…

          Hội nghị đã thảo luận và xác định nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới như: Phấn đấu tỷ lệ nợ quá hạn thấp hơn hoặc bằng 0,2%; tỷ lệ thu lãi đạt 100% số lãi phải thu trở lên; không có Tổ tiết kiệm và vay vốn hoạt động yếu kém…

          Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Nông Quang Kế – Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Đại diện Hội đồng quản trị đánh giá cao sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của các thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện đối với hoạt động tín dụng trên địa bàn. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, các thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; chỉ đạo tổ chức rà soát phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được giao; tiếp tục quan tâm đến công tác củng cố nâng cao chất lượng tín dụng; chỉ đạo thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền về các chính sách tín dụng tại địa phương…/.

Bài trướcHội Cựu Thanh niên Xung phong huyện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021
Bài tiếp theoNa Rì đón nhận quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương