Na Rì xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2022

Thực hiện Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 22/6/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và Kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2022-2024. Chiều ngày 09/8/2021, UBND huyện đã tổ chức Hội nghị xây dựng dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2022, đồng chí Nông Văn Nguyên – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện và các Phó Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Giáp – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư, Giám đốc Ban quản lý Dự án CSSP tỉnh; đồng chí Mã Thị Hường – UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe Phòng Tài chính Kế hoạch huyện trình bày Báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2022 và Kế hoạch tài chính ngân sách Nhà nước 3 năm  2022-2024. Sau đó, các đại biểu đã thảo luận về những vấn đề khó khăn, vướng mắc và đề xuất việc bố trí vốn đầu tư cụ thể… Qua đó, góp phần xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội phù hợp và thực hiện hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra trong giai đoạn 2022-2024.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Giáp – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư, Giám đốc Ban quản lý Dự án CSSP tỉnh nhấn mạnh: Huyện cần tập trung thực hiện sớm việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2022-2024 và năm 2022, trong đó, chú ý phải phù hợp với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện và cơ sở, các địa phương phải đảm bảo sự nhất quán, kết nối và kế thừa, phát huy những thành tựu đã đạt được của giai đoạn trước, năm trước; Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, tầm nhìn chiến lược để đưa ra giải pháp phù hợp với tiềm năng lợi thế của từng vùng, từng địa phương, cơ quan, đơn vị…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nông Văn Nguyên –  Phó Bí Thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn cần làm tốt công tác xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, các chỉ tiêu phải thực hiện bằng hoặc cao hơn Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra, các chỉ tiêu phải xác định có địa chỉ rõ ràng và khả quan; các chỉ tiêu thuộc cấp nào cấp đó rà soát sát với địa phương, đơn vị và phù hợp với nguồn lực xác định giải pháp thực hiện cho đạt hiệu quả…/.

 Ngọc Oánh

Bài trướcNa Rì gieo cấy lúa mùa đạt trên 97% kế hoạch
Bài tiếp theoKế hoạch truyền thông Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn huyện Na Rì, năm 2021-2022