Na Rì triển khai thực hiện tăng cường tiết kiệm điện theo Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 07/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ

 

          Ngày 24/01/2018, UBND huyện ban hành Công văn số 98/UBND-VP, gửi các cơ quan, ban, ngành; UBND các xã, thị trấn về việc tăng cường tiết kiệm điện theo Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 07/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

          Theo đó, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, địa phương xây dựng, ban hành và kiểm tra, giám sát các nội quy, quy định sử dụng điện tiết kiệm tại cơ quan, công sở, các đơn vị chiếu sáng công cộng trên địa bàn; thực hiện nghiêm Quyết định số 68/2011/QĐ-TTg ngày 12/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục phương tiện, thiết bị tiết kiệm năng lượng được trang bị, mua sắm đối với cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước; xây dựng và ban hành quy chế về mua sắm thiết bị có hiệu suất năng lượng cao theo danh mục được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt áp dụng cho việc sửa chữa, thay thế hoặc mua mới phương tiện, thiệt bị sử dụng năng lượng.

 

Ảnh nguồn Internet

          Giao Phòng Văn hóa & Thông tin chủ trì, phối hợp các đơn vị, cơ sở tích cực tuyên truyền các biện pháp tiết kiệm điện, vận động các hộ gia đình, doanh nghiệp sản xuất sử dụng các thiết bị điện hợp lý, giảm công suất vào giờ cao điểm.

          Giao Phòng Kinh tế & Hạ tầng: Xây dựng, tham mưu cho UBND huyện ban hành chương trình tiết kiệm điện trên địa bàn huyện; phối hợp với Điện lực huyện giám sát chặt chẽ biểu đồ phụ tải của các khách hàng sử dụng điện lớn trên địa bàn. Làm đầu mối đẩy mạnh triển khai thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện theo Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 07/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ; tổng hợp tình hình thực hiện các biện pháp và kết quả tiết kiệm điện trên địa bàn. Nội dung chi tiết xem Tại đây ./.

Bài trướcThông báo tổ chức Lễ viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Nhà bia ghi tên liệt sĩ và thắp hương tại Nhà văn hóa truyền thống nhân dân huyện nhân dịp mừng Đảng, mừng Xuân Mậu Tuất năm 2018
Bài tiếp theoThông báo kết luận phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 01/2018