Na Rì triển khai nhiệm vụ thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới 6 tháng cuối năm 2021

Sáng ngày 22/7/2021, huyện Na Rì tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Đồng chí Hoàng Văn Thiên – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nông Văn Nguyên – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Lương Thanh Lộc – UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có đồng chí Quách Đăng Quý – Chi cục Trưởng Chi cục Phát triển Nông thôn, Kiêm Phó Chánh Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn; các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện; các thành viên Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới huyện; Bí thư, Chủ tịch UBND các xã.

Đồng chí Hoàng Văn Thiên – TUV, Bí thư Huyện ủy,

Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Theo báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trong 6 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả quan trọng, nhiều công trình hạ tầng nông thôn được đầu tư xây mới, nâng cấp từng bước đáp ứng được nhu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân; có nhiều mô hình trong sản xuất, chăn nuôi đã đem lại hiệu quả, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo; chất lượng giáo dục, y tế, công tác khám chữa bệnh cho nhân dân được chuyển biến rõ rệt; đời sống văn hóa tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên, an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững, các hoạt động văn hóa, thể thao được duy trì và phát triển, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc.

Trong 6 tháng đầu năm tổng nguồn vốn huy động và sử dụng các nguồn lực trên 9,7 tỷ đồng trong đó vốn từ nguồn ngân sách tỉnh là trên 4,2 tỷ đồng, ngân sách huyện trên 5,5 tỷ đồng. Kết quả thực hiện Bộ tiêu chí về nông thôn mới đến nay toàn huyện đạt 193 tiêu chí/16 xã, bình quân 12,06 tiêu chí. Có 01 xã đạt 19 tiêu chí (xã Kim Lư); xã đạt từ 15 – 18 tiêu chí có 01/16 (xã Cường Lợi); xã đạt từ 10 – 14 tiêu chí có 13/16 tiêu chí và 01 xã đạt dưới 10 tiêu chí (Kim Hỷ)…

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đã nêu ra những khó khăn vướng mắc và đưa ra giải pháp để thực hiện các tiêu chí nông thôn mới trong 6 tháng cuối năm 2021, nhất là các tiêu chí khó thực hiện như: Tiêu chí thu nhập, hộ nghèo, cơ sở vật chất, môi trường…; đồng thời, đề nghị cơ quan chuyên môn sớm triển khai các hướng dẫn thực hiện, sớm bố trí vốn để triển khai thực hiện các tiêu chí thực hiện Chương trình nông thôn mới.

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Hoàng Văn Thiên – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Quách Đăng Quý – Phó Chánh Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của Ban chỉ đạo từ huyện đến xã, đồng thời đề nghị trong thời gian tới cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về chương trình xây dựng nông thôn mới để nhân dân được biết và thực sự hiểu rõ mục đích, ý nghĩa cũng như trách nhiệm của người dân trong xây dựng nông thôn mới. Các thành viên Ban chỉ đạo và cơ quan, ban ngành cấp huyện được phân công giúp đỡ chỉ đạo các xã, các thôn, bản trong công tác xây dựng nôg thôn mới, cần phải giành nhiều thời gian giúp các xã trong quá trình triển khai thực hiện; các đoàn thể cấp huyện cần có kế hoạch cụ thể phối hợp với các xã hoàn thiện các tiêu chí; các phòng, ban của Ủy ban nhân dân huyện, các ngành liên quan hướng dẫn thực hiện các tiêu chí theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện, đồng thời đề xuất, kiến nghị các giải pháp thực hiện hiệu quả…

Đồng chí Nông Văn Nguyên – Phó Bí thư Huyện ủy,

Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận Hội nghị

Kết luận Hội nghị đồng chí Nông Văn Nguyên – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các xã cần kiện toàn ngay Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trong tháng 7/2021; tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền; tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất tăng thu nhập cho người dân vùng sâu vùng xa; đối với xã nông thôn mới nâng cao thì cần có kế hoạch lộ trình cụ thể để giữ và nâng cao chất lượng các tiêu chí tiến tới thực hiện xã nông thôn mới kiểu mẫu; đối với các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021 là xã Cường Lợi và xã Côn Minh, UBND xã và các đơn vị được phân công giúp xã sẽ tập trung rà soát đánh giá thực trạng xây dựng lộ trình triển khai các tiêu chí chưa đạt, các xã còn lại phải thường xuyên cập nhật rà soát để nắm tiến độ thực hiện các tiêu chí đã đăng ký; các cơ quan ban ngành, các đơn vị liên quan được phân công giúp đỡ các xã trong công tác xây dựng nông thôn mới cần có kế hoạch cụ thể phối hợp với các xã hoàn thiện các tiêu chí; Ban Thường vụ Đảng ủy và UBND các xã tập trung chỉ đạo phân công các thành viên phụ trách thôn thực hiện các tiêu chí đã được phân công…/.

 Quốc Khánh

Bài trướcNa Rì tổ chức Ngày hội hiến máu hưởng ứng chiến dịch “Những giọt máu hồng” hè 2021
Bài tiếp theoCác đồng chí lãnh đạo huyện thăm, tặng quà người có công với cách mạng tại các xã, thị trấn