Na Rì tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa IX; 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012

Chiều ngày 26/10/2021, Huyện ủy Na Rì tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13 NQ/TW ngày 18/3/2002 của BCH Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Tổng kết 10 năm thi hành Luật hợp tác xã (HTX) năm 2012 và triển khai một số văn bản quan trọng khácDự Hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Thiên – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nông Văn Hội – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Nông Văn Nguyên – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Lương Thanh Lộc – UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện; lãnh đạo các xã, thị trấn; các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Tại Hội nghị đã được nghe Báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012; Nghị quyết của Huyện ủy về phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, mở rộng liên kết sản xuất giai đoạn 2021 – 2025; Đề án của UBND huyện về phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, mở rộng liên kết sản xuất giai đoạn 2021 – 2025.

Theo đó, ngay từ khi Nghị quyết số 13-NQ/TW và Luật HTX 2012 ban hành, huyện Na Rì đã xác định rõ vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội, cán bộ, đảng viên trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và là một trong những nhiệm vụ quan trọng phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh của huyện.

Đến năm 2021, toàn huyện có 105 Tổ hợp tác với tổng số 1.239 thành viên (tăng 48 Tổ hợp tác so với năm 2017; 40 HTX thực hiện theo Luật Hợp tác xã năm 2012 đang hoạt động với tổng số 387 thành viên, tổng số vốn điều lệ hơn 30 tỷ đồng. Trong đó, số HTX hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp là 35 HTX, chiếm 87,5%. Số HTX hoạt động trong lĩnh vực phi nông nghiệp như: Sản xuất, chế tạo máy nông cụ, kinh doanh vận tải là 5 HTX, chiếm 12,5%. Riêng trong năm 2021 có 5 HTX được thành lập mới, với 48 thành viên. Hiện toàn huyện đã có 21 sản phẩm OCOP đạt 3 sao và 1 sản phẩm OCOP đạt 5sao.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về những kết quả đạt được trong 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, 10 năm thi hành Luật HTX năm 2012, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể, HTX trong thời gian tới; đồng thời thông qua các báo cáo tham luận của các tập thể, cá nhân minh chứng sinh động trong 20 năm thực hiện Nghị quyết và 10 năm thi hành Luật HTX.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Thiên – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị các phòng, ban, ngành liên quan, UBND các xã, thị trấn cần tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể nhất là HTX nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu ngành nông nghiệp; phải xác định rõ: Phát triển kinh tế tập thể, HTX là xu thế tất yếu, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng về năng lực quản lý, điều hành của cán bộ HTX. Chủ thể HTX và các xã viên không ỷ lại, chủ quan, trông chờ, mà phải năng động, sáng tạo, hội nhập với nền kinh tế thị trường trong bối cảnh dịch bệnh tác động nhiều mặt đối với hoạt động sản xuất – kinh doanh trong giai đoạn tới

Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân huyện Na Rì tặng giấy khen cho 02 tập thể và 03 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong 20 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX và 10 năm thi hành Luật HTX năm 2012./.

 Quốc Khánh

Bài trướcThông báo kết quả thi (vòng 2) kỳ thi tuyển dụng viên chức sự nghiệp huyện Na Rì năm 2021
Bài tiếp theoThông báo kết luận phiên họp thường kỳ đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng tháng 10 và 10 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ các tháng cuối năm 2021